פוקל מספקת למוסדות לימוד את כל הכלים הנחוצים להרצאה יעילה. סטודנטים נהנים ממורים פרטיים לסטודנטים, סיכומי שיעור, תרגולים לפני בחינה ועוד. הכל בנוחות מהבית בעזרת הכיתה הווירטואלית של פוקל.

הרשמה/כניסה למערכת "שלי"

כניסה ל SHELI

הרשמה:

כתובת זו תהייה כתובת כניסתכם לאתר.
*מספרים בלבד
מערכת SHELI הינה חלק כולל מפלטפורמת פוקל. מדיניות הפרטיות של פוקל:

תנאי שימוש בפלטפורמת הלימוד פוקל אנא קראו בכובד ראש את התנאים הבאים לפני תחילת השימוש בפלטפורמת פוקל מרצים: לסטודנטים, מרצים מוסדות לימוד,ואנשים פרטיים אשר עושים שימוש בפלטפורמה הנ"ל. "פוקל", ביססה כמה חוקים לטובת שמירה על פרטיותם של הסטודנטים. אין לשלוח הודעות זבל לסטודנטים לאחר דרישתם להפסיק את יצירת קשר. אין לנצל מידע פרטי של סטודנט/משתתף ולמכור אותו או/ו לעשות בו שימוש ל/מול גורם צד שלישי. יש לכבד את בקשות הסטודנטים- אין להתנהג בצורה הפוגעת באופן מילולי/פיזי. יש להתנהג בצורה הולמת המכבדת את הסטודנטים ואת פרטיותם. כל העלאת חומר כלשהו לרבות סיכומי שיעורים, קורסים, חומרים לימודיים, תמונות וסרטוני וידיאו חייבים להיות מקוריים ובבעלות הבלעדית של המרצה.

סטודנטים: פוקל עומדת ביסודה על כבוד המרצים שהם/ן ליבו של מרכז הלימודים וההנחיה. אין להשתמש בחומרים אותם המרצים משתפים איתכם,בין היתר תמונות, מאמרים, שיכומי שיעור הנרכשים דרך פלטפורמת פוקל ו/או במהלך ההרצאה/הנחיה- לצרכים מסחריים ו/או שאינם פרטיים/לימודיים- כולל- מכירה,פרסום,שיתוף,העברה שלא כדין. יש לכבד ולהתנהג בצורה הולמת כלפי המרצה/מנחה, אין להשתמש בשפה פוגענית. אין לשלם למרצה/מנחה שלא כדרך פלטפורמת פוקל המאובטחת.

--------------------------------------------------------

צוות פוקל עומד כאן לרשותכם- המרצים, מוסדות הלימוד והסטודנטים כאחד. הצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו. בכל שאלה או עניין שיש צורך להבהירו צוות פוקל עומד לרשותכם בכל התהליך. צוות פוקל רשאי בכל עת להפסיק,לסגור, להשעות פרופילי סטודנטים, מוסדות לימוד ו/או מרצים אם יימצא כי עברו על החוקים ועל פי שיקול דעתו המקצועית של צוות האתר. תנאי שימוש בפוקל אתר פוקל (להלן: לשם הנוחות ככל שבעל האתר הנ"ל ייקרא "החברה" ו/או "נותן השירותים" ו/או "בעל האתר" ו/או "הנהלת האתר" ) מספק אתר מידע על גבי רשת האינטרנט המאפשר למשתמשים לעלות מידע של מלל, וידיאו, מאמרים, כתבות ועוד. הכל תחת כתובת האתר https://www.flc-online-learning.com ו/או בכל מדיה אחרת בה החברה תבחר לפעול (להלן: "האתר" ו/או "מערכת"). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, לאזור האישי ככל שישנו הכולל שם משתמש וסיסמה (להלן:"האזור האישי") וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך. הקדמה כל ביקור ושימוש באתר ו/או הרשמה, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר. החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות ולהחזיק בכרטיס אשראי ישראלי במידה ותרצה להקים חשבון עסקי. השימוש באתר 1. הסכמה לתנאי השימוש 1.1. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר. 2. פעילות האתר 2.1. האתר מציע מערכת אינטרנטית להעלאת סרטונים, נתונים ותכנים הקשורים לתכני לימוד שונים לרבות באמצעות סרטונים, תגובות, טקסטים, לינקים, הסברים, טפסים ועוד (להלן: "המידע" ו/או "התוכן"). 3. קניין רוחני 3.1. ניתן להפיץ חומר חינמי שנמצא ברשות הרבים ולשתף אותו, כל חומר שמועלה באתר על ידי משתמשים ניתן לשיתוף על ידי משתמשים אחרים. בעת העלאת תוכן לאתר המשתמש מוותר על כל זכות קניינית שלו על התוכן שעלה ולא תהיה לו טענה בעניין הפרת זכות קניין רוחני כלשהי לרבות הפרת זכויות יוצרים בשימוש מכל סוג על ידי מען דהוא בסרטון שהועלה. 3.2. משתמש אשר מעלה סרטון לאתר מצהיר הסרטון מקורי שלו ואינו פוגע בזכויות של צדדים שלישיים לרבות הפרת זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחר ו/או כל מידע פוגעני אחר ו/או לא חוקי. 3.3. לבעל האתר נשמרת הזכות לערוך את הסרטונים שמועלים לרבות הוספת לוגו של האתר על הסרטון המועלה. לא תהיה אף טענה על כך למשתמש. 3.4. כל תוכן האתר לרבות התוכן המעולה על ידי המשתמשים שייך לבעל האתר. 3.5. בעת סגירת פרופיל משתמש אין מתחייב האתר למחוק את התוכן שהועלה. עניין זה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר. 4. הסרת אחריות 4.1. יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר. 4.2. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר מידע פוגעני ו/או של עומד קנה אחד עם מטרת פעילות האתר ו/או מפר זכויות כלשהן של אחרים. האתר לא יישא באחריות כלשהי בגין הסרת המידע ולא תשמע טענה בנוגע לפגיעה כלשהי ישירה ו/או עקיפה. 4.3. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו ישיר ו/או עקיף לרבות כתוצאה משגיאות, אי דיוקים וכיוצא בזה. 4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות. 4.5. החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו. 4.6. בכדי לצפות בתכני האתר באיכות המקסימאלית, באחרית הלקוח כי ישנו חיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. 4.7. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים. 5. טיב השירות והאתר 5.1. החברה מעמידה לרשות המשתמשים ו/או המנויים ו/או בעל החשבון העסקי כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע, דיוקו וכיוצא בזה. 5.2. המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ואו השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר. למעט קיזוז בגין התקופה שנמנע ממנו קבלת שירות בתשלום על להסרת המניעה משימוש בשירות. 5.3. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף. והינו מודע כי מלוא האחריות מוטלת על המשתמש בשימוש באתר ובהשלכות כתוצאה משימוש זה וכי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצדו טרם שימוש במידע והסתמכות כלשהי במידע ועל פעולה כלשהי . 7. אופן השימוש באתר 7.1. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר, מפעיליו ו/או בתי העסק אשר מופיעים באתר. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך. 7.2. הפרה של מטרת השימוש באתר תגרור מניעת המשתמש מהמערכת בין היתר ולשיקול דעת החברה לפעולות נוספות. 8. שיטת תשלום 8.1. תינתן אפשרות, בהסכמת בעלי האתר, למנויים עסקיים באתר להציג פרסומות באזורים שונים באתר לרבות ערוצי וידיאו של משתמשים אחרים. יש להישמע להוראות הממשק באתר. 8.2. שיטת התשלום תיעשה במודל של תשלום לפי קרדיטים הנרכשים באתר מחירי החבילות מתעדכנים מעת לעת .3. התשלום יתבצע בחשבון פייפאל וע"י העברה בנקאית 8.4. הנתונים הקובעים לתשלום וביצועי הפרסום הם של מערכת האתר. 8.5. תעריף התשלום נבע על ידי הנהלת האתר ויכול להשתנות מעלת לעת לשיקול דעתם הבלעדי. 8.6. בעת פתיחת חשבון עסקי יהיה צורך למלא פרטי פייפאל והתנאים. 8.7. יהיה צורך להזין צורת תשלום מועדפת לפי אפשרויות שהאתר יציג. 9.3. אין התחייבות לתוצאות כלשהן מצד האתר. 9.4. המחיר לתשלום נקבע על ידי האתר/מנחה הקורס הספציפי בו הסטודנט מעוניין ולשיקול דעתו הבלעדית. כחלק מדרכי התקשורת פוקל תספק למרצה את כתובת האימייל שלכם ואת מס' הנייד על מנת לספק זמן תגובה מהיר יותר של המרצה. למשתמש מאף סוג לא תהיה אף טענה בעניין. 9.5. תהיה גישה לדוחות סטודנטים דרך "האזור האישי" 11. גילוי נאות 11.1. האתר מרוויח מהצטרפותם של מרצים איכותיים לפוקל, על ידי תכניות התשלום השונות באתר של המפרסמים באתר. 12. הגבלת אחריות 12.1. האתר עושה מאמצים לנטר את איכות התוכן המועלה לאתר אך אינו יכול לקחת אחריות בגין התוכן לרבות חומר שמועלה על ידי המשתמשים יובהר כי התכנים אינם מהווים כהמלצה בשום אופן ואין להסתמך עליהם כאמור. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. 12.2. ככל שמתגלה סכסוך בין מי מהצדדים באתר בין היתר מעלה הקורס ו/או משתמש הקורס, בעל האתר לא יהיה צד לסכסוך. ככל שמי מהצדדים יכניס את בעל האתר לסכסוך יפצה אותו בהתאם להוצאות שיגרמו בשל כך. 12.3. האתר מהווה מערכת ללימוד, הנחיה והעלאת תכני לימוד ואינו צד לעניין התוכן המועלה. ההחלטה לעלות או להשתמש בלימוד/תוכנו היא על אחריות המשתמש בלבד והוא יישא בהשלכות. 12.4. האתר אינו מספק הצלחה מובטחת, נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת ביחס לאיכות תוכן ההוראה באתר. צוות האתר עושה כל שביכולתו על מנת לנטר ולבצע מעקב אחר תוכן ההוראה ואיכותה. 13. שיפוי 13.1. ככל שתגרום נזק לבעל האתר הנך נותן הסכמתך לשפות אותו בגובה סכום הנזק. 14. יצירת קשר 14.1. כפי שיפורסם באתר 14.2. החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר. 15. פרטיות ואבטחת מידע 15.1. המידע הנאסף על המשתמש הוא בגדר מה שבעל האתר צריך למטרות האתר בלבד שהם פיתוח האתר והעסק ומתן שירות טוב יותר. על כן יכול שיישמר מידע כגון באילו דפים ביקרת, מנהגיך, רכישות, שירותים ודפים שעניינו אותך, מכשיר הקצה עמו ניגשת לאתר וכדומה. 15.2. צדדים שלישיים- לא יועברו ללא ידיעתך פרטים לצדדים שלישיים כל עוד אין חובה כזו שבחוק. 15.3. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא. 15.4. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות (כגון ביצוע שיווק מחדש remarketing והצגת פרסומות המותאמות למשתמש), עסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד. 15.5. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצהרה מקוצרת תופיע באתר באזור השארת הפרטים. 15.6. באתר תהיה אפשרות להשאיר פרטים ראשוניים ליצירת קשר כגון טלפון ושם. 16. זכויות הקניין של החברה 16.1. כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, סרטונים, מאמרים, טבלאות ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים. 17. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות 17.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. 17.2. במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר. 17.3. החברה ממליצה למשתמשים לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש. 18. כללי 18.1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש. 18.2. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה. 18.3. גובה הנזק בו תחוב החברה בכל מקרה שהוא לפי תקנון זה מוגבל עד 200 ₪. 18.4. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו. 18.5. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה. 18.6. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין. 18.7. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק. 18.8. יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל. 18.9. הפסקת מנויים ו/או ביטול הזמנות תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.
תמיכה