כניסה לחדרי הרצאות/כיתות תרגול

1) בחרו את המוסד בו אתם לומדים/מרצים.

2) כתבו את שמכם וקוד המוסד שקיבלתם, ולחצו "כניסה לכיתה".

3)בכניסתכם לחדר הראשי, בחרו את מספר חדר/כיתת התרגול/הרצאה.

4)לחצו "JOIN", והצטרפו למספר החדר הרצוי .

סטודנטי מרכז לימודי העשרה של פוקל בלבד:

כניסה לכיתת זום (יש להיכנס עם קוד מוסד של מרכז הלימודים פוקל)

תמיכה